Logo

A támogatás menete

Ön is segíthet szervezetünknek a befizetett adója egy részének átutalásával!

Köszönjük, hogy fontolóra vette, hogy befizetett adójának 2%-ával támogassa szervezetünket, a PROSPERITAS Alapítványt. Alapítványunk a támogatást a természeti és kulturáli értékek megőrzésére, főleg a Bély községben található Sennyey kastély megmentésére fogja használni.

Adataink, melyeket fel kell tüntetni az adóbevallásban, amennyiben úgy dönt, hogy adója egy részét szervezetünknek ajándékozza:

Azonosítószám: (IČO): 35560444

Jogi forma (Právna forma): NADÁCIA

Név (Obchodné meno alebo názov): NADÁCIA PROSPERITAS

Székhely (Sídlo): ulica: HLAVNÁ, súpisné číslo: 22 PSČ: 07901 Obec: VEĽKÉ KAPUŠANY

Az ajándékozáshoz az alábbiak szerint kell eljárni:

Amennyiben alkalmazott és adóbevallását nem saját maga adja be:

Alkalmazottként adott év február 15-ig kérje meg munkáltatóját a befizetett adóelőleg éves adóelszámolásának elkészítésére és kérje a "Potvrdenie o zaplatení dane" (Igazolás a befizetett adóról) c. nyomtatvány kiállítását. Ennek az igazolásnak alapján könnyen kiírható a "VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" (Nyilatkozat a természetes személy jövedelméből fizetett adó részének átutalásáról) c. nyilatkozat.

A befizetett adó 2% összege minimum 3 EUR. Mindkét kitöltött nyomtatványt, a Nyilatkozatot és Igazolást április 31-ig kézbesítse a lakhelye szerinti adóhivatalnak.

Amennyiben természetes személy, munkavállaló és saját maga nyújtja be az adóbevallását:

A természetes személyek adóbevallásának (A típusú, vagy B típusú) nyomtatványai tartalmazzák a megfelelő rovatot, melynek kitöltésével irányíthatja a befogadó részére a 2% adó átutalását, minimális összeg 3 EUR. A megfelelően kitöltött adóbevallást az adóbevallás beadásának időpontjáig (adott év március 31-ig) kell benyújtani a lakhely szerint az adóhatóságnak.

Amennyiben, mint jogi személy nyújtja be az adóbevallást:

A jogi személyek adójuk 1%-át (2%-át) adhatják akár több befogadónak. Egy befogadó részére minimális összeg 8 EUR. A jogi személyek adóbevallásának IV. részében találhatóak a befogadó részére nyújtható 1 % (2%) adó átutalásának rovatai. A megfelelően kitöltött adóbevallást az adóbevallás beadásának időpontjáig (általában 2017.03.31) kell benyújtani a székhely szerint adóhatóságnak.