Logo

Így segíthet adója 2%-ával!

Szervezetünknek is segíthet adója egy részével.

Megkérjük Önöket, hogy a befizetett adójuk 2%-ával támogassák szervezetünket, a PROSPERITAS Alapítványt. Alapítványunk a támogatást a természeti és kulturáli értékek megőrzésére, főleg a Bély községben található Sennyey kastély megmentésére fogja használni.


Adataink, melyeket fel kell tüntetni az adóbevallásban, amennyiben úgy döntöttek, hogy adójuk egy részét szervezetünknek ajándékozzák:
Azonosítószám: (IČO): 35560444
Jogi forma (Právna forma): NADÁCIA
Név (Obchodné meno alebo názov): NADÁCIA PROSPERITAS
Székhely (Sídlo):
ulica: HLAVNÁ,   súpisné číslo: 22,    PSČ: 07901,    Obec: VEĽKÉ KAPUŠANY

Amennyiben úgy döntöttek, hogy a befizetett adójuk egy részét szervezetünknek ajándékozzák az alábbiak szerint kell eljárni:

1. Amennyiben alkalmazott és adóbevallását nem saját maga adja be:
Amennyiben alkalmazott 20222.02.15-ig kérje meg munkáltatóját a befizetett adóelőleg éves adóelszámolásának elkészítésére és kérje az „Igazolás a befizetett adóról” (Potvrdenie o zaplatení dane) nyomtatvány kiállítását. Ennek az igazolásnak az alapján könnyen kitölthető a „Nyilatkozat a természetes személy jövedelméből fizetett adó részének átutalásáról“ (VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby).
A befizetett adó 2%-a, összege minimum 3 EUR. Mindkét kitöltött nyomtatványt, azaz a Nyilatkozatot és Igazolást 2022.04.31-ig kézbesítenie kell a lakhelye szerinti adóhivatalnak.
2. Amennyiben természetes személy, munkavállaló és saját maga nyújtja be az adóbevallását:
A természetes személyek adóbevallásában (A, vagy B típusú) már megtalálhatóak a megfelelő rovatok, a befogadó adatainak kitöltésére, a 2% adó átutalására vonatkozóan, melynek minimális összeg 3 EUR. A megfelelően kitöltött adóbevallást az adóbevallás beadásának időpontjáig (általában 2022.03.31) kell benyújtani a lakhely szerinti adóhatóságnak.
3. Amennyiben, mint jogi személy nyújtja be az adóbevallását:
A jogi személyek adójuk 1 %-át (2%-át) adhatják akár több befogadónak, egy befogadó részére minimális összeg 8 EUR. A jogi személyek adóbevallásában a IV. részben található az egy befogadó részére nyújtható 1 % (2%) adó átutalására vonatkozó rész. A megfelelően kitöltött adóbevallást az adóbevallás beadásának időpontjáig (általában 2022.03.31) kell benyújtani a székhely szerint adóhatóságnak.

Köszönjük támogatást!

Tisztelettel:

JESO TIBOR

Tel: +421 907 976 488