Logo

Petőfi Intézet

A Petőfi Intézetet a Magyarok Világszövetsége, Alekszej Vasziljevics Tyivanyenko (Ororszország-Szibéria) és a felvidéki Prosperitas Alapítvány hozta létre, abból a célból, hogy lehetőséget nyújtson és támogassa Petőfi Sándor életének, költői munkásságának és különösképpen Szibériai életszakaszának kutatását.

A Petőfi Intézet székhelye a felvidéki Sennyey Kastély, Bély nevű községben, ahol  2015 márciusa óta megtekinthető a Petőfi Szibériában című kiállítás, valamint megtalálhatóak a témához kapcsolódó kiadványok, melyek együttesen betekintést nyújtanak abba a szövevényes történetbe, amely az 1848-49-es szabadságharc leverését követően a hivatalos történelemkutatás részéről feltáratlan maradt.

A Petőfi Intézet a több ezer honvéd Szibériába való elhurcoltatását, ottani életét, néhányuk szerencsés hazatérését, valamint Petőfi Sándor életszakaszának utolsó hét évét kívánja felderíteni és megismertetni a magyar emberekkel.
 
A témához kapcsolódó dokumentumokat az alábbi kategóriákban tesszük itt közkinccsé:
 

                       1.  Videók

                       2.  Kiadványok

                       3.  Újságcikkek

                       4.  Írások és Tanulmányok